SOFTWARE OP MAAT

We zijn gespecialiseerd in de koppelingen van Microsoft Office toepassingen onderling en koppelingen met externe software. Zo kunnen de gegevens uit uw software op een door u gewenste manier gevisualiseerd of gerapporteerd worden in Word of Excel documenten.

De software ontwikkeling gebeurt hiervoor voornamelijk in Visual Basic for Aplications.

 

Dit kunnen eenvoudige (maar tijdrovende) routines zijn zoals bijvoorbeeld :

 

- Het automatisch omvormen van “oude” Belgische rekeningnummers naar IBAN rekeningnummers met bijhorende BIC en naam van de bank. SEPA is sinds 1/02/2014 een Europese verplichting ! (Zie ook SEPAbelgium.be)

 

- Het automatisch aanpassen van een postcode /gemeentenaam combinatie aan de officiële postcodes en gemeentebenamingen.

 

- Controleroutines op de validiteit van BTW/Ondernemingnummers.

 

We kunnen ook :

 

- Links leggen vanuit een BTW/Ondernemingsnummer naar de Kruispuntbank van Ondernemingen”, de “FOD databank rechtspersonen”, “VIES” Europees uitwisselingsysteem voor validatie van BTW informatie en/of de “Balanscentrale van de Nationale Bank”.

 

- Links vanuit adresbestanden naar Google Maps (plaats en/of routebeschrijving), naar E-mailadressen, websites en zo verder.

 

Ook voor analysering of manipulatie van megabestanden, databases en data uit ERP systemen kunnen wij de nodige software schrijven.

 

U kan ons steeds contacteren om een oplossing op maat voor uw specifieke opdracht uit te werken !